Kıraç Gümrük » Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

   Kıraç Gümrük birçok alanda faaliyetlerini başarıyla sürdürürken ; müşterilerine eşzamanlı hizmetler sunarak zamandan ve mali yönden tasarruf sağlar. Anabaşlıkları ile hizmetlerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Faaliyet Alanlarımız

 • Gümrük Müşavirliği
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Karayolu Taşımacılığı
 • Denizyolu Taşımacılığı
 • Lojistik Hizmetler
 • Danışmanlık
 • Sigorta

İthalat Hizmetlerimiz

Ülkelerarası gümrük mevzuatının karışıklığı ve karmaşıklığı bu konuda hizmet almak isteyen firmaların önündeki en büyük engeldir. Yalın ve anlaşılır iş planlarımız sizin en büyük yardımcınızdır. Bu alana ilişkin sorun ve sorularınızı İthalat Departmanımızdan alabilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

 • İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması,
 • İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Lojistik hizmetlerinin koordinasyonu,
 • Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
 • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
 • Aktarma ve transit işlemleri
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
 • Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
 • Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
 • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
 • Ordinonun alımı,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat İşlemleri,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak emtianın muayenesinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Geçici ithalat ve ATA KARNELİ ithalat işlemleri.
 • Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.
 • Kontrol belgesi, TSE belgesi sevk temini işlemleri.
 • Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

Serbest Bölge İşlemleri

 • Her türlü İthalat, İhracat, Aktarma, Transit işlemleri ikmali.
 • Serbest Bölgeler konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.

Gümrükleme Faaliyetlerimiz

 • Gümrükleme işlemleri
 • Her türlü gümrükleme işlemleri
 • İthalat (Bedelli, bedelsiz her türlü ithalat)
 • İhracat (Bedelli, bedelsiz her türlü İhracat)
 • Dahilde işleme belgesi; alımı revizesi ve kapaması
 • Hariçte işleme belgesi; alımı revizesi ve kapaması
 • ATR, EURO-1 Menşe Şahadetnamesi alımı ve vizesi
 • İthal Şahadetnamesi alımı
 • ATA Karnesi; alımı ve vizesi
 • Kimyahane, TSE, ISGÜM vb. kuruluşlardan izin, onay ve uygunluk belgeleri alımı

– Yatırım Teşvik Belgeleri alımı, revizesi ve kapaması

– Akreditifli ödemelerin takibi

– Kambiyo işlemleri

 • İthalat Dosyası açma ve kapama
 • İhracat Dosyası açma ve kapama
 • Görünmeyen Kalemler

– Hizmet ithalat ve ihracatları (Yazılımlar dahil)

– Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında iş takibi

– Dış Ticaret konusunda eğitim verilmesi

Belgelendirme Faaliyetlerimiz

CE Belgesi Bilgilendirme

CE Belgesi Makine Direktifi

CE Belgesi Yapı Malzemeleri Direktifi

CE Belgesi LVD Direktifi

CE Belgesi EMC Direktifi

CE Belgesi Oyuncak Direktifi

CE Belgesi Asansör Direktifi

CE Belgesi Tıbbi Cihazlar Direktifi

CE Belgesi Teknik Dosya Hazırlama 89/106/EEC

CE Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 98/37/EC

CE Makine Emniyeti Yönetmeliği 73/23/EEC

CE Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği 89/336/EEC

CE Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/22/EC)

CE Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 93/42/EEC

CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (98/79/EC)

CE Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

CE Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 2000/14/EC

CE Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik 88/378/EEC

CE Oyuncaklar Yönetmeliği 87/404/EEC

CE Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 89/686/EEC

CE Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 90/396/EEC

CE Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 92/42/EEC

CE Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik 97/23/EC

CE Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 95/16/EC

CE Asansör Yönetmeliği 99/36/EC

CE Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yön. 2000/9/EC

CE Kablolu Taşıma Tes. Yön. (90/384/EEC)

CE Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (94/9/EC)

CE Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistem

CE Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği (94/25/EC)

CE Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Sanayi İzinleri

Dahilde işleme izin belgesi

Dahilde işleme izin revize işlemleri

Dahilde işleme izin kapatılması

Dahilde işleme izin mevzuat takip, danışmanlık

Destek unsurları uygulama desteği

Dahilde işleme rejimi

Hariçte işleme izin belgesi

İthalat rejimi

İthalat izni

Kullanılmış makine ithalatı izni

İthalat mevzuatı takip, danışmanlık

Teşvik Yatırım – Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi revize işlemleri

Yatırım teşvik belgesi kapatma