Uzmanlık Alanlarımız
Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri, Küşat İşlemleri, İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması...
Gümrükleme Faaliyetlerimiz
Her türlü gümrükleme işlemleri; İthalat (Bedelli, bedelsiz her türlü ithalat), ATA Karnesi; alımı ve vizesi vb.
Belgelendirme Faliyetlerimiz
CE Belgesi Bilgilendirme, CE Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 93/42/EEC, CE Belgesi EMC Direktifi, CE Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 2000/14/EC...
Bize Ulaşın